تبلیغات
وبلاگِ بچّه‌هایِ ما

هشتاد-و-نُهی‌هایِ کارشناسی ِ زبان و ادبیّاتِ عربی ِ دانشگاهِ تهران

تمدیدِ مهلتِ ارزش‌یابیِ اساتید

دانشجوی گرامی!
زمان تعیین شده برای ارزش‌یابی الکترونیکی اساتید، در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۲ - ۹۳، تا روز سه‌شنبه مورخ ۱۳. ۳. ۹۳ تمدید شد. راهنمای مربوط به ارزش‌یابی، در صفحه‌ی اول، راهنمای کاربری دانشجویان می‌باشد/ است/ هست/ وجود دارد. [؟؟]

۱. اسناد ارزش‌یابی شده توسط شما [ / نتایجَ ارزیابیِ شما] کاملاً محرمانه می‌باشد/ است.  
۲. بررسی اسناد ارزش‌یابی شده بعد از اعلام نمرات امتحانات پایان ترم می‌باشد.
( / نتایجِ ارزیابیِ شما بعد از اعلامِ نمراتِ امتحاناتِ پایانِ ترم، بررسی می‌شود.)

چهارشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
سامانه‌یِ جامعِ آموزشِ دانشگاهِ تهران
(+ پیوند به متنِ اصلی)

* بدیهی ستافزوده‌ها از صاحبِ این قلم است.
** این متن با کمکِ «ویراسباز» و «ویراست‌لایو» ویرایش شده است.


چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393، 17:00 | نویسنده: بیژن فرد
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...