تبلیغات
وبلاگِ بچّه‌هایِ ما

هشتاد-و-نُهی‌هایِ کارشناسی ِ زبان و ادبیّاتِ عربی ِ دانشگاهِ تهران

تودیعِ صدر الدین

مراسم معارفه رییس دانشگاه علامه طباطبایی - عکس: سیامکِ ابراهیمی/ تسنیم

باری چو فِسانه می‌شوی اِی بخرَد
افسانه‌یِ نیک شو، نَه افسانه‌یِ بَد!

در حاشیه‌یِ مراسمِ تودیعِ صدرالدینِ شریعتی، رئیس دانشگاهِ علّامه طباطبایی، و معارفه‌یِ حسینِ سلیمی به عنوانِ سرپرستِ موقّت، دانشجویان با سر دادنِ شُعارهایی از این اقدامِ دولت قدردانی کردند. آن‌ها همچنین در شُعاری از سرپرستِ وزارتِ علوم حمایت کردند. برخی دانشجویان نیز با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون زنده بودن دانشگاه در این مراسم حضور داشتند. حجّت‌الاسلامِ والمسلمین دکتر سیّد صدرالدّینِ شریعتی، رئیسِ پیشینِ این دانشگاه در مراسمِ تودیعِ خود غایب بود. - جراید

گزارش‌هایِ نوشتاری: ایرنا | ایسنا | فارس | مهر
گزارش‌هایِ تصویری: ایسنا | تسنیم | فارس | مهر


پنجشنبه 28 شهریور 1392، 10:10 | نویسنده: بیژن فرد


انتخابِ واحدِ اینترنتی و جدولِ دروسِ ترم‌هایِ کارشناسیِ عربی

زمانِ انتخابِ واحدِ ترمِ جدید این روزها دارد آغاز می‌شود. این کار به‌صورتِ اینترنتی ست و برایِ هر کس از زمانِ مشخّصی انجام می‌پذیرد. زمانِ آن را وب‌سایتِ آموزشِ دانشگاه تعیین می‌کند. برایِ انجامِ این کار به نشانیِ http://ems.ut.ac.ir بروید و از زبانه‌یِ ثبتِ نام >> عملیّاتِ ثبتِ نام >> ثبتِ نامِ اصلی، زمانِ تعیین‌شده را ببینید. در زمانِ مقرّر نیز از همین راه، واحدهایِ درخواستی‌تان را انتخاب کنید. برایِ انتخابِ بهتر می‌توانید از جدولِ برنامه‌یِ درسیِ ترم‌هایِ کارشناسی استفاده کنید که احتمالاً مصوّب وزارتِ علوم است. این برنامه را در ابتدایِ ترمِ نخست از گروهِ آموزشی گرفتیم، اکنون اسکن‌شده‌یِ همان را دو قالبِ jpg و pdf برایِ دانلود می‌گذارم.

نسخه‌یِ تصویرینسخه‌یِ چاپّی
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4